25.03.2021

Tax & Legal Highlights for Real Estate – marzec 2021

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Ograniczenia w obrocie ziemią rolną przedłużone do 30 kwietnia 2026 r.

17 marca 2021 r. Sejm podjął uchwałę, w ramach której dokonał nowelizacji ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Na mocy tej uchwały Parlament podjął decyzję o wydłużeniu zakazu sprzedaży nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa („Zasób”) do 30 kwietnia 2026 r. Pierwotnie zakaz ten miał obowiązywać do 30 kwietnia 2021 r. Oznacza to w praktyce, że sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu może nastąpić za zgodą Ministra Rolnictwa, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi i odpowiedni wniosek do Ministra Rolnictwa zostanie przedłożony w tym względzie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W nadchodzących dniach dalsze prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy mają toczyć się w Senacie. Należy jednak założyć, że zakaz zbywania nieruchomości rolnych Zasoby zostanie przedłużony o następne 5 lat.

2. Możliwość przekazania państwowej ziemi na utworzenie terenów zieleni

23 marca 2021 r. odbyło się w Senacie posiedzenie czterech komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Środowiska oraz Ustawodawczej. Tematem posiedzenia było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Projekt zmiany ustawy jest bardzo krótki i polega na dodaniu do obowiązującej ustawy jednego przepisu. Zmiana ma na celu poszerzenie możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) mógłby przekazać ziemię jednostkom samorządu terytorialnego w celu utworzenia parku. Senator Jerzy Czerwiński (PiS) zaproponował rozszerzenie projektowanego przepisu, tak aby przekazanie mogło nastąpić w celu utworzenia terenów zieleni. Tereny zieleni w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody obejmują nie tylko parki, ale i m.in. promenady, bulwary, ogrody botaniczne lub zoologiczne. Jak zapewniał senator Bogdan Zdrojewski (klub KO), projektowana zmiana ustawy ma jedynie dawać możliwość przekazania ziemi, ale nie obliguje np. KOWR do jej przekazania. Przekazanie ziemi na tereny zielone wymagałoby zgody właściwego ministra, co stanowi zdaniem senatorów zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa. Projekt ustawy został poparty przez wszystkie cztery komisje i został skierowany pod obrany plenarne Senatu.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020 | Maj 2020  | Czerwiec 2020| Lipiec 2020  | Sierpień 2020| Wrzesień 2020 | Październik 2020 | Listopad 2020 | Grudzień 2020 | Styczeń 2021 | Luty 2021

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.