18.11.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – listopad 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywalnych z gminnego zasobu nieruchomości

Na początku listopada 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Ustawa ta ma być jednym z mechanizmów zwiększania dostępności gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, zachęcania gmin do inwestowania w budownictwo mieszkaniowe wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą, realizowania Narodowego Programu Mieszkaniowego, a także, w obliczu pandemii COVID-19, działać pobudzająco na sektor nieruchomościowy. Głównym założeniem projektu ustawy jest zaangażowanie inwestorów w proces budowlany budownictwa mieszkaniowego, w którym nabywaliby oni grunty od samorządów gminnych lub z Krajowego Zasobu Nieruchomości, w zamian za przekazanie gminom części lokali wydzielonych z nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, które następnie mogłyby zostać włączone do gminnych zasobów mieszkań komunalnych lub spółek gminnych. Istotnym czynnikiem, zachęcającym inwestorów będą z pewnością ułatwienia, jakie projekt ustawy przedstawia w zakresie zagospodarowania terenu. Przystępując do przetargu, inwestor dysponowałby wydaną już decyzją o warunkach zabudowy lub wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co znacznie ułatwiłoby planowanie na objętych przetargiem terenach. Dodatkowo, deweloperzy angażujący się w tego typu współpracę z administracją publiczną, mogliby liczyć na większe możliwości inwestycyjne ze względu na uwolnienie nieużywanych, bądź zaniedbanych nieruchomości należących do Skarbu Państwa i samorządów i pewne zyski ze względu na uregulowanie trybów przetargowych nabywania nieruchomości. Dalsze prace legislacyjne nad tym projektem ustawy są z pewnością warte uwagi ze względu na potencjał inwestycyjny, jaki mogą przynieść. Planowane zmiany miałyby wejść w życie na początku 2021 r.

2. Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego

31 października 2020 r. w życie weszły wprowadzone nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na mocy nowych przepisów samorządy zostały zobowiązane do stworzenia cyfrowych danych niezbędnych do planowania i zarządzania gruntami. Online będą bezpłatnie dostępne dane w formie map numerycznych czy ortofotomap wraz z danymi pomiarowymi LIDAR, numerycznymi modelami terenu, danymi o osnowach geodezyjnych oraz podstawowymi informacjami o działkach i budynkach. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że w transakcjach przeprowadzanych przy udziale notariusza dalej niezbędnym dokumentem będzie zaświadczenie o nieruchomości przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3. Wpływ nowych wymagań w zakresie energooszczędności budynków na nierozpatrzone wnioski o pozwolenia na budowę

Od 1 stycznia 2021 r. w ramach rozdziału X (§ 328- 329) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostaną wprowadzone długo oczekiwane zmiany w zakresie energooszczędności obiektów budowalnych. Nowe regulacje mają doprowadzić do zmniejszenia parametrów przenikalności obiektów budowlanych średnio o 20%. Przedmiotowa zmiana może rodzić szereg problemów dla inwestorów, których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nie zostanie rozpatrzony wraz z końcem roku, ponieważ brak jest obecnie regulacji przejściowych (intertemporalnych), które dawałyby organom administracji podstawę do stosowania starych przepisów w sytuacji, gdy wniosek o pozwolenie nie zostanie rozpatrzony do 31 grudnia 2020. Oznacza to, że jeżeli planowana inwestycja nie będzie spełniania nowych wymogów w zakresie energooszczędności budynków, to nie zostanie wydane pozwolenia na budowę, mimo że inwestor złożył wniosek jeszcze w reżimie obowiązywania mniej restrykcyjnych przepisów w zakresie energooszczędności. Opóźnienia związane z istniejąca pandemią wirusa Covid-19 niewątpliwie powodują to, że wiele wniosków o pozwolenia na budowę nie zostanie rozpatrzonych terminowo. W konsekwencji, przy braku odpowiednich przepisów przejściowych mogą ucierpieć inwestorzy, ponieważ będą on zobligowani dostosować swoje inwestycje do nowych wymań ww. rozporządzenia.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020 | Maj 2020  | Czerwiec 2020| Lipiec 2020  | Sierpień 2020| Wrzesień 2020 | Październik 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.