25.06.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – czerwiec 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Sejm uchwalił Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, co stanowi kolejną odsłonę Tarczy antykryzysowej (Tarcza 4.0). Powyższa ustawa zawiera zmiany m.in. w zakresie spraw związanych z rocznymi opłatami z tytułu użytkowania wieczystego. Na podstawie nowych przepisów użytkownik wieczysty nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, a u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych na skutek wystąpienia epidemii wirusa COVID-19, zapłaci niższą opłatę z tytułu z użytkowania wieczystego (po spełnieniu ustawowych warunków i z uwzględnieniem liczby w dni w roku, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii). Beneficjantami analogicznych rozwiązań będą również przedsiębiorcy, którzy wynajmują, dzierżawią lub w inny sposób użytkują grunty będące własnością Skarbu Państwa. Na mocy Tarczy 4.0 termin na uiszczenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste został przesunięty na 31 stycznia 2021 r. Ustawa jest przedstawiona Prezydentowi do podpisu.

2. Łatwiejszy dostęp do informacji zawartych w centralnej informacji ksiąg wieczystych

Minister Sprawiedliwości opublikował w dniu 8 czerwca 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Projekt ma przyznać Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Komendantowi Głównemu Policji łatwiejszy dostęp do informacji zawartych w centralnej informacji ksiąg wieczystych, tj. portalu internetowego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, który umożliwia przeglądanie ksiąg wieczystych. Obecnie każdy ma dostęp do księgi wieczystej nieruchomości pod warunkiem, że zna jej pełny numer. Natomiast wybrane podmioty mogą wyszukiwać księgi wieczyste i przeglądać ich treść bez konieczności wpisania jej pełnego numeru. Oznacza to, że ww. podmioty mogą uzyskać dostęp do księgi wieczystej, jeżeli znają numer PESEL jej właściciela lub mogą odszukać księgę wieczystą nieruchomości poprzez wpisanie jej adresu.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020 | Maj 2020

 

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.