20.02.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – Luty 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Zmiany w ustawie deweloperskiej

Na początku lutego Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło najnowszy projekt ustawy deweloperskiej. Nabywca lokalu lub domu jednorodzinnego będzie mógł dokonywać wpłat jedynie na otwarty lub zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Wypłata środków z rachunku następować będzie zgodnie z harmonogramem, który powiązany może być np. z postępami budowy. Obowiązkiem dewelopera będzie odprowadzanie od każdej wpłaty klientów składek na tzw. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Maksymalna wysokość składek wyniesie 3 % w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i 0,6 % w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Nowością jest wprowadzenie przepisów regulujących umowy rezerwacyjne. Opłata rezerwacyjna nie będzie mogła być wyższa niż 1 % wartości ceny nieruchomości określonej w prospekcie emisyjnym.

2. Przedłużenie terminu składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

31 stycznia 2020 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany dotyczą ewidencji i sprawozdań składanych do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Korzystną zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla ustawodawcy (z uwagi na nieprzystosowanie odpowiednich systemów rządowych w terminie) modyfikacją jest przedłużenie terminu składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 do 30 czerwca 2020. Do tej samej daty nowelizacja przewiduje możliwość prowadzenia papierowej ewidencji zamiast elektronicznej, o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Jednocześnie nie później niż do 31 lipca 2020 dokumenty wystawione w formie papierowej muszą zostać przez przedsiębiorców wpisane do elektronicznej bazy danych o odpadach, a za niedotrzymanie powyższego terminu będą groziły sankcje.

3. Usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego i ograniczenie bezprzedmiotowej biurokracji

W dniu 13 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Intencją jej autorów jest usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego i ograniczenie bezprzedmiotowej biurokracji. Osiągnięte ma to zostać za pomocą m.in. założenia, że aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków ma być dokonywana przez starostwa powiatowe z urzędu. Dane te mają jednak zostać ograniczone poprzez usunięcie z ewidencji informacji dostępnych za pomocą innych rejestrów państwowych, to jest informacji o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków, informacji czy obszar jest objęty formą ochrony przyrody czy wartości katastralnej nieruchomości. Do najważniejszych przewidywanych zmian zaliczyć można także wprowadzenie możliwości rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili i obowiązku zgłoszenia takich prac w terminie 5 dni od ich rozpoczęcia, podczas gdy dotychczas wykonawca miał obowiązek zgłosić prace geodezyjne przed przystąpieniem do ich wykonywania. Dodatkowo, ustawodawca zaznacza, że zmiana ustawy to wyjście naprzeciw polityce otwierania danych publicznych poprzez publikacje na portalu rządowym wybranych danych przestrzennych, takich jak ortofotomapy czy numeryczne modele terenu, które dotychczas dostępne były tylko na wniosek i za opłatą.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.