29.08.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – sierpień 2019

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Prawo użytkowania wieczystego na przestrzeni ostatniego czasu przechodzi znaczące reformy.

Głównie za sprawą ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Obecnie ustawodawca dopracowuje tę regulację i usuwa jej defekty, które dawały się we znaki, zarówno mieszkańcom jak i deweloperom. Zmiany wprowadzane są obszerną nowelizacją ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązano między innymi problem przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych na których zlokalizowane były także inne obiekty, np. kioski, bilbordy reklamowe poprzez zastosowanie przepisów ustawy przekształceniowej również do gruntów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi, na których położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile ich łączna powierzchnia użytkowa nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na tym gruncie. W sytuacji, gdy jest to więcej niż 30%, niezbędne jest wyodrębnienie części nieruchomości do nowej księgi wieczystej. Ponadto, w zakresie inwestycji na użytkowaniu wieczystym, zostały wprowadzone zmiany do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które przewidują, że jeżeli podstawę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania wieczystego nie może stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Znowelizowano również przepis art. 73 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zatem jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu użytkowania wieczystego, inwestor ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego. Takie uprawnienie przysługuje także wtedy, gdy nieruchomość jeszcze nie jest zagospodarowana, a już istnieje rozbieżność pomiędzy aktualnie określonym celem a przeznaczeniem nieruchomości np. w miejscowym planie czy decyzji WZiZT.

2. 15 sierpnia 2019 r. w życie weszły przepisy, za sprawą których deweloperzy nie będą musieli się obawiać wywindowanej opłaty za zmianę celu użytkowania wieczystego terenów pod inwestycję.

Wszystko dzięki limitowi wprowadzonemu w ustawie o gospodarce nieruchomościami przy okazji nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309). Zarówno praktykowane przez samorządy odmawianie zezwolenia na zabudowanie terenu zgodnie z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, jeśli nie dostosowany jest cel, wskazany w umowie ustanawiającej użytkowanie wieczyste, do aktualnego zamierzenia inwestycyjnego, jak i naliczane bez jasnej podstawy prawnej opłaty, skłoniły ustawodawcę do normalizacji tej sytuacji i określenie maksymalnej wysokości opłaty, która nie przekroczy dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.