23.01.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – Styczeń 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Ustawa krajobrazowa ma szansę zmienić przestrzeń miejską w Warszawie

16 stycznia 2020 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową. Uchwała ta ustala zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej oraz sytuowania ogrodzeń i obiektów małej architektury. Reguły przyjęte w uchwale są istotne dla właścicieli i zarządców nieruchomości, ponieważ uchwała określa, między innymi, zasady stosowania wielkoformatowych siatek reklamowych zasłaniających okna. Takie instalacje będą mogły być umieszczane tylko na rusztowaniach i tylko w czasie prowadzenia prac remontowych lub budowlanych na elewacji budynku. Maksymalny okres instalacji takiej reklamy wynosi 9 miesięcy i będzie ona mogła być umieszczana na budynku nie częściej niż raz na 5 lat. W przypadku nieprzestrzegania powyższych reguł, uchwała przewiduje możliwość naliczenia dziennej opłaty karnej.

2. Weszła w życie nowelizacja Prawa Budowlanego

1 stycznia 2020 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa Budowlanego. Ustawodawca rozszerzył listę dokumentów, które należy załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Obecnie, w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych, wymagane jest załączenie oświadczenia projektanta stwierdzającego, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowo, na mocy Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor załączyć musi oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.