26.03.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – marzec 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Specustawa koronawirusowa ws. obiektów budowlanych

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, od 8 marca obowiązuje tzw. specustawa koronawirusowa. W ciągu 180 dni od jej wejścia w życie obowiązywać będą przepisy, zgodnie z którymi gdy konieczne będzie podjęcie niezwłocznych działań mających na celu przeciwdziałanie wirusowi, do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, nie będą miały zastosowania przepisy prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o ochronie zabytków. Na mocy specustawy zastosowania nie znajdą również przepisy wykonawcze do ww. ustaw, w tym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Eksperci zwrócili jednak uwagę, że wprowadzone w tym zakresie rozwiązania mogą spowodować, że powstaną obiekty budowlane, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ich użytkowników.

2. Prowadzenie robót budowlanych w czasie pandemii

W dniu 21 marca przygotowany został projekt nowelizacji powyższej specustawy, który w przypadku prowadzenia robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wprowadza obowiązek niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno – budowlanej. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych powodować będzie zagrożenie zdrowia i życia ludzi, organ w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia. W przypadku zaś, gdy roboty budowlane podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym, inwestor będzie zobowiązany do zapewnienia kierownictwa oraz nadzoru podczas ich wykonywania przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020 |      Luty 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.