24.09.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – wrzesień 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Nowelizacja Prawa budowlanego

19 września 2020 r., weszła w życie istotna nowelizacja Prawa budowlanego przyjęta ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Między innymi na mocy tej ustawy ustawodawca usystematyzował katalog rodzajów obiektów budowlanych oraz kategorii robót budowlanych, które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Dzięki tej zmianie zostaną rozwiązane wszelkie wątpliwości praktyczne związane z posadowieniem małych budowli takich jak: paczkomat, biletomat, bankomat, automat, służący do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. W przypadku tych obiektów zrezygnowano z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia. Nowelizacja ta była podyktowana wzbudzającym szereg kontrowersji głośnym wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 761/18, w który sąd uznał, że zlokalizowanie paczkomatu wymaga uprzednio uzyskania pozwolenia na budowę. Niewątpliwie przedmiotowa regulacja stanowi ułatwienie i odformalizowanie przepisów budowlanych, ponieważ zwalnia inwestora z obowiązku przedłożenia szeregu dokumentów np. projektu budowlanego wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i opiniami czy projektu zagospodarowania terenu w przypadku budowy takich obiektów. Z drugiej jednak strony nie można odmówić trafności opinii podnoszonych przez niektórych eksportów, że brak kontroli nad lokalizacją tych budowli może spowodować chaos w przestrzenni publicznej, jeżeli żaden organ administracji nie będzie miał odpowiednich instrumentów by wpłynąć na miejsce lokalizacji nowo powstałego paczkomatu lub bankomatu.

2. Ubieganie o odszkodowanie zamiast zwrot nieruchomości w naturze

14 sierpnia 2020 r. Sejm przyjął niemal jednogłośnie nowelizację ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za najważniejszą zmianę, która miałaby zostać wprowadzona przez wspomnianą nowelizację, można uznać modyfikację art. 214a o gospodarce nieruchomościami, który zawiera tzw. odmowne przesłanki dekretowe. Katalog owych przesłanek został w projekcie nowelizacji znacząco rozszerzony. Projekt nowelizacji mówi bowiem o tym, że uprawnionemu odmówi się oddania gruntu w użytkowanie wieczyste m.in. jeśli na danej nieruchomości mieszka choć jeden lokator, przeznaczana jest ona na cele nauki, oświaty i kultury, położona na terenie kompleksów wypoczynkowych lub terenów zieleni, jeśli nieruchomość lub jej część objęta jest umową najmu lokalu mieszkalnego, a także gdy niemożliwe byłoby pogodzenie zwrotu z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich.
Powyższe oznacza, że jeśli nowelizacja wejdzie w życie, zasadą stanie się ubieganie o odszkodowanie zamiast zwrot nieruchomości w naturze. Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje, że proponowane rozwiązanie pozwala na zatrzymanie najbardziej drastycznego skutku reprywatyzacji, w postaci eksmisji, często długoletnich najemców lokali, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020 | Maj 2020  | Czerwiec 2020| Lipiec 2020  | Sierpień 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.