16.12.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – grudzień 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. E-licytacje komornicze nieruchomości

Dnia 8 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy ˗ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przewidziane przez projekt zmiany obejmują wprowadzenie możliwości licytowania nieruchomości w systemie elektronicznym, na podobieństwo rzeczy ruchomych, objętych już podobnym systemem. Ustawodawca uzasadnia ww. zmiany chęcią zwiększenia transparentności procesów licytacyjnych i przyspieszeniem powolnych licytacji nieruchomości. Projekt zakłada także korektę art. 953 par. 1 pkt 5 KPC w zakresie dostępności osób postronnych do całości akt postępowania egzekucyjnego dłużnika, jako naruszającego gwarancje ochrony prywatności osoby. Zmiany wprowadzające e-licytację nieruchomości są bez wątpienia ciekawym rozwiązaniem, w szczególności w dobie pandemii Covid-19, która wymusiła gwałtowną cyfryzację części postępowań. Warto obserwować dalsze prace nad wprowadzeniem ww. ustawy do obrotu prawnego.

2. Projekt nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 27 listopada 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Proponowane zmiany mają na celu zabezpieczenie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przed ich wyprzedawaniem, jednocześnie uwalniając większe powierzchniowo działki spod zakazu sprzedaży. Zgodnie z projektem okres wstrzymania sprzedaży miałby zostać przedłużony do 30 kwietnia 2026 r. Zmiana ta uzasadniania jest nieustającym zainteresowaniem dzierżawą tego typu nieruchomości oraz zapobiegnięciem spekulacją cen gruntów. Jednakże, pomimo przedłużenia ogólnego zakazu sprzedaży, projekt zakłada zwiększenie maksymalnej powierzchni nieruchomości uwolnionych spod zakazu z 2 do 5 hektarów. Projekt ten jest we wczesnym stadium prac, a zatem może on podlegać dalszym zmianom, niemniej jednak może mieć duże znaczenie z inwestycyjnego punktu widzenia z uwagi na zwiększenie maksymalnej powierzchni nieruchomości dopuszczonych do obrotu.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020 | Maj 2020  | Czerwiec 2020| Lipiec 2020  | Sierpień 2020| Wrzesień 2020 | Październik 2020 | Listopad 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.