Postępowania sporne

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa finansowego.

Z sukcesami prowadziliśmy między innymi postępowania dotyczące roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu oraz dzierżawy, a także roszczeń powstałych w wyniku naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej oraz w wyniku czynów nieuczciwej konkurencji. Nasze doświadczenie obejmuje także postępowania sądowe z udziałem syndyka masy upadłości – zarówno po stronie syndyka, jak i wierzycieli.

Przy obsłudze prawnej sporów szczególną wagę przywiązujemy do doradztwa na etapie przedsądowym. Mamy świadomość, jak ważne dla naszych Klientów jest niezakłócone prowadzenie działalności gospodarczej i z tego względu staramy się dobierać rozwiązania optymalne pod względem biznesowym, a także uwzględniające czas i koszty, z jakimi wiąże się prowadzenie sporu. Zapewniamy naszym Klientom wsparcie nie tylko w toku postępowań sądowych, lecz także w ramach mediacji oraz w postępowaniu arbitrażowym.

1. Wdanie się w spór

  • Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej strategii dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • Sporządzenie dokumentów inicjujących spór przez wierzyciela (np. wezwań do zapłaty, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, pozwu);
  • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do obrony Klienta przed roszczeniami, w tym m.in. odpowiedzi na pozew;
  • Wsparcie Klienta w negocjowaniu porozumień z kontrahentami w celu polubownego zakończenia sporu.

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.