Obsługa z prawa pracy

  • Przeprowadzenie badań prawnych (due diligence) spółek z takich sektorów jak nieruchomości, transport kolejowy, produkcja czy też opieka zdrowotna w zakresie przestrzegania przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
  • Przeprowadzanie procesów przejść zakładów pracy obejmujących ponad 250 pracowników w wyniku transakcji fuzji i przejęć, sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też sprzedaży udziałów spółki z o.o.
  • Rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami, a także kadrą zarządzającą i osobami pełniącymi kluczowe stanowiska w spółkach międzynarodowych
  • Projekt obejmujący analizę umów cywilnoprawnych zawartych przez podmiot zatrudniający ponad 100 osób, w zakresie ryzyk związanych z ich uznaniem za umowy o pracę oraz ocena wysokości odpowiedzialności finansowej z nimi związanej, doradztwo w procesie ich przekształcenia w umowy o pracę
  • Doradztwo przy likwidacji pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników, obejmujące w szczególności rozwiązywanie umów z pracownikami szczególnie chronionymi, a także konsultacje i porozumienia ze związkami zawodowymi w toku procesu
  • Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności jako polski pracodawca na rzecz nowych spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych m.in. z Niemiec, Austrii czy Hiszpanii
  • Reprezentacja pracodawcy w sprawach trudnych zwolnień np. w procesie chronionego działacza związkowego, z którym umowa o pracę została rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z uwagi na naruszenie przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych
  • Reprezentacja pracodawców w sprawach związanych z wypadkami przy pracy, w których roszczenia o zadośćuczynienie przekraczały kwoty 1 mln złotych
  • Legalizacja zatrudnienia oraz pobytu obywateli z m.in. Ukrainy, Gruzji, Stanów Zjednoczonych czy Australii

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.