Projekty z zakresu prawa korporacyjnego

 • Tworzenie spółek kapitałowych w Polsce z polskim jak i zagranicznym kapitałem zakładowym.
 • Kompleksowe poprowadzenie procesów przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
 • Doradztwo przy łączeniach, podziałach i innych restrukturyzacjach spółek.
 • Przeprowadzanie badań prawnych (due diligence) spółek handlowych, zarówno osobowych, jak i kapitałowych z branży energetycznej, finansowej, produkcyjnej oraz nieruchomościowej.
 • Reprezentowanie klientów w sporach korporacyjnych (na etapie przedsądowym oraz sądowym) między podmiotami z branży transportowej.
 • Udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, prowadzenie jako pełnomocnik zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń.
 • Przeprowadzenie procesu transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej ze Słowacji do Polski.
 • Doradztwo w procesie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży opakowaniowej o wartości powyżej 50 mln EUR.
 • Doradztwo w procesie sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości powyżej 60 mln EUR.
 • Doradztwo przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w polskiej spółce z branży cukrowniczej i zawarciu umowy inwestycyjnej.
 • Kompleksowe doradztwo w projektach utworzenia wspólnych przedsięwzięć w branży deweloperskiej.
 • Kompleksowe poprowadzenie procesów nabycia w Polsce przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego przez inwestorów z Europy i Stanów Zjednoczonych.
 • Doradztwo przy przygotowaniu prospektu emisyjnego w projekcie wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie klienta z branży energetycznej.
 • Doradztwo przy przygotowaniu prospektu emisyjnego w projekcie wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie klienta z branży finansowej.
 • Doradztwo przy transgranicznym połączeniu spółki kapitałowej z Hiszpanii ze spółką kapitałową z Polski.
 • Kompleksowe poprowadzenie (także jako likwidatorzy) procesu otwarcia oraz likwidacji wszelkich spółek z kapitałem polskim lub zagranicznym oraz oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji:

 • dochodzenie z sukcesem roszczeń na drodze postępowania sądowego w sprawach tzw. „opłat półkowych” – kwota w jednej ze spraw przeciwko jednemu z największych podmiotów na rynku DIY w Polsce wynosiła niespełna 10 mln PLN i została wyegzekwowana w całości,
 • wygrany w dwóch instancjach spór sądowy dotyczący bezprawnego wykorzystywania przez podmiot trzeci logotypu znanego na całym świecie producenta w sektorze inżynierii mechanicznej, rozpowszechniania nieprawdziwej informacji o posiadaniu rzekomej autoryzacji oraz nieuczciwej reklamy.

Prawo własności przemysłowej:

 • wielokrotne uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP,
 • wygrany spór przed Urzędem Patentowym RP w postępowaniu spornym dotyczącym znaku towarowego, zainicjowany przez giganta z branży IT (drugi na świecie pod względem przychodów sprzedawca oprogramowania).

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.