Doświadczenie w prowadzeniu sporów

  • Reprezentacja najemców oraz wynajmujących w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń z tytułu umów najmu powierzchni w centrach handlowych/biurach
  • Reprezentacja generalnych wykonawców/podwykonawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących roszczeń powstałych w ramach procesu inwestycyjnego
  • Reprezentacja inwestorów/generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących roszczeń wynikających z gwarancji dobrego wykonania
  • Reprezentacja wykonawców w postępowaniach przeciwko zamawiającemu o wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w ramach zamówień publicznych
  • Reprezentacja banków w sporach dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF/EUR w postępowaniach grupowych oraz sprawach indywidualnych
  • Reprezentowanie banków w postępowaniach arbitrażowych dotyczących pochodnych instrumentów walutowych
  • Reprezentacja instytucji finansowych jako wierzycieli w postępowaniach sądowych oraz upadłościowych dłużników
  • Wsparcie w procesach dotyczących odszkodowania w związku z zarzutami nadużywania pozycji dominującej
  • Reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • Rreprezentacja użytkowników wieczystych w sprawach dotyczących ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i rozliczenia nakładów

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.