Reorganizacja przedsiębiorstwa

Wsparcie prawne w procesach reorganizacyjnych

W zmieniającej się sytuacji gospodarczej pozostajemy do Państwa dyspozycji we wszelkich procesach reorganizacyjnych podmiotów gospodarczych. Wspieramy w zapewnieniu lub przywróceniu konkurencyjności na rynku, wzroście efektywności i wartości przedsiębiorstwa, optymalizacji kosztów prowadzonej działalności oraz sukcesji (w szczególności na wypadek śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy organizacyjno-prawnej do charakteru oraz rozmiaru prowadzonej działalności.

Przy wyborze rodzaju oraz przeprowadzaniu procesu reorganizacji doradzamy wraz z naszymi Partnerami z TPA Poland w sposób kompleksowy, uwzględniający wszelkie jego prawne oraz podatkowe aspekty, na każdym etapie procedowania, w tym m.in.:

 • przeprowadzenie audytu dotychczasowej struktury organizacyjnej,
 • weryfikacja prawnych i podatkowych skutków reorganizacji,
 • sporządzenie właściwej dokumentacji reorganizacji, m.in. planów przekształcenia, podziału czy połączenia, dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia wymiany udziałów czy wniesienia aportu,
 • przygotowanie oraz przeprowadzenie procedury przejścia całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • przeprowadzenie reorganizacji o charakterze transgranicznym, w tym połączenia transgraniczne.

Doradztwo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Nasza praktyka prawna obejmuje także wsparcie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Rozumiemy jak istotne jest sprawne i szybkie działanie przy zabezpieczaniu należności wierzyciela. Mamy także bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w procesie nabywania majątku upadłego od syndyka w toku postępowania upadłościowego. Wspieramy spółki, które w obliczu trudności finansowych będą musiały zmierzyć się z koniecznością ogłoszenia upadłości, pamiętając jednocześnie, że upadłość nie musi być jedynym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Często odpowiedzią na problemy z płynnością finansową jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Główne obszary, w których realizujemy się w doradztwie upadłościowym i restrukturyzacyjnym to:

 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
 • zgłaszanie wierzytelności i prowadzenie postępowań spornych z tym związanych,
 • nabywanie przedsiębiorstw oraz aktywów przedsiębiorstw w ramach postępowania upadłościowego oraz egzekucyjnego,
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • doradztwo na rzecz podmiotów upadłych i w procesie restrukturyzacji.

Likwidacja podmiotów gospodarczych

Konieczność optymalizacji kosztów utrzymania spółek może doprowadzić przedsiębiorcę do podjęcia decyzji o likwidacji danego podmiotu gospodarczego. Sprawne przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, szczególnie przed końcem roku obrotowego może znacznie ograniczyć wydatki przedsiębiorcy. Nasze wsparcie przy likwidacji podmiotów gospodarczych obejmuje w szczególności:

 • reprezentację wspólników na każdym etapie postępowania likwidacyjnego,
 • doradztwo przy zakończeniu bieżącej działalności, wypełnieniu zobowiązań, ściąganiu wierzytelności, upłynnianiu majątku likwidowanego podmiotu,
 • świadczenie usług likwidatora.

 

Skontaktuj się z nami:

 

Grzegorz Gajda
Partner
Radca Prawny
grzegorz.gajda@bakertilly.pl

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.