• Follow us:

Specjalizacje

Celem wszystkich naszych działań jest tworzenie wartości dodanej dla działalności naszych Klientów. Nasze specjalizacje odzwierciedlają kluczowe zagadnienia i potrzeby przedsiębiorców i są uzupełniane ofertą zintegrowanych usług w partnerstwie z TPA w formule „one-stop-shop”, co daje nam możliwość zwiększenia komfortu Klienta oraz gwarantuje skuteczność naszych działań.

 


 

Kompleksowa obsługa

Świadczymy kompleksową obsługę dla firm z rynku nieruchomości

 • Due diligence, transakcje (w formie asset deal, share deal i sprzedaży przedsiębiorstwa) na rynku biurowym, hotelowym, handlowym i magazynowym
 • Obsługa projektów deweloperskich (komercyjne i mieszkaniowe) od stanu brown-/greenfield, poprzez wsparcie i reprezentację w postępowaniach administracyjnych, finansowanie, przygotowanie i negocjację umów budowlanych, komercjalizację
 • Obsługa projektów joint venture
 • Doradztwo i reprezentacja w sporach budowlanych
 • Doradztwo kontraktowe w umowach z operatorami hoteli

 

Oferujemy obsługę korporacyjną i transakcyjną

 • Inkorporacja, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek i oddziałów
 • Due diligence i transakcje dot. spółek handlowych (w tym sprzedaż lub dzierżawa przedsiębiorstwa)
 • Bieżąca obsługa spółek handlowych (przygotowanie uchwał, zmian umowy spółki, zmian kapitałowych, konwersji długu na kapitał, obciążenia udziałów)
 • Obsługa zmian w składzie wspólników, zastawy, obligacje, compliance checks.

 


 

Nasze specjalizacje

Doradztwo i reprezentacja w sporach

 • Dochodzenie należności i obrona przed roszczeniami w postępowaniach sądowych, przed mediatorem i sądem arbitrażowym
 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • Negocjacje i zabezpieczenie powództwa
 • Dochodzenie roszczeń od członków zarządu

 

Doradztwo cywilistyczne i handlowe

 • Sporządzanie i weryfikacja umów cywilnych i handlowych
 • Zabezpieczenie należności (hipoteka, zastaw/zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew, zastrzeżenie własności, gwarancja, poręczenie itp.)
 • Wsparcie negocjacyjne

 

Doradztwo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • Reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • Zgłaszanie wierzytelności i prowadzenie postępowań spornych z tym związanych
 • Doradztwo na rzecz podmiotów upadłych i w procesie restrukturyzacji
 • Weryfikacja stanu prawnego, dochodzenie należności upadłego

 

Doradztwo w zakresie prawa pracy

 • Przygotowanie i weryfikacja umów z pracownikami i umów menedżerskich
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu umów i reprezentacja w sporach z pracownikami
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych
 • Doradztwo przy przejściu zakładu pracy
 • Compliance checks

Zapisz się na newsletter

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzedażowych przez TPA Poland.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Subscribe to the newsletter

* I hereby consent to TPA Poland processing my personal data for marketing and sales purposes.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Ich habe das Dokument Rechtliche Informationen und Datenschutzrichtlinie gelesen

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl