05.01.2019

Legal News 3 – styczeń 2019

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie, o których warto wiedzieć.

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


ZMIANY W PRAWIE:


Zakaz anatocyzmu dla instytucji kredytowych

Zakaz anatocyzmu, czyli zakaz naliczania odsetek od zaległych odsetek, jest uregulowany w art. 482 Kodeksu cywilnego. Dotychczas art. 482 Kodeksu cywilnego w § 2 wprowadzał wyjątek od zasady zakazu anatocyzmu, przyznając prawo naliczania odsetek od zaległych odsetek instytucjom kredytowym.

Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, podpisaną przez Prezydenta dnia 8 stycznia 2019 r., uchylono § 2 art. 482 KC. Tym samym objęto instytucje kredytowe zakazem anatocyzmu w kształcie określonym w art. 482 § 1 KC, tj. umożliwiającym im żądanie odsetek za opóźnienie jedynie od chwili wytoczenia powództwa, a wcześniej – tylko w przypadku, gdy po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej, celem uchwalonej ustawy jest likwidacja nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych, jako silniejszej strony stosunku cywilnoprawnego, i wzmocnienie sytuacji dłużników względem instytucji kredytowych. Regulacja zawarta w art. 482 § 2 KC skutkowała bowiem wzrostem zadłużenia po stronie klientów instytucji kredytowych. Zgodnie z ustawą do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Zmiana ta wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami:

Legal News 1 | Legal News 2

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.