07.02.2020

Nowelizacja prawa budowlanego

Druga połowa 2020 roku przyniesie duże zmiany dla branży budowlanej. Wchodząca w życie nowelizacja prawa budowlanego ma ułatwić i przyspieszyć proces inwestycyjny. Zakres zmian jest szeroki, ale poniżej sygnalizujemy najważniejsze z nich.

Dotychczas wielokrotnie zdarzało się, że nieważność pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie stwierdzana była wiele lat po zakończeniu inwestycji. Nowe przepisy mają zapobiegać takim sytuacjom. W tym celu wprowadzony został graniczny, pięcioletni termin na stwierdzenie nieważności decyzji, liczony od dnia doręczenia lub ogłoszenia pozwolenia na budowę lub od dnia stwierdzenia ostateczności pozwolenia na użytkowanie.

Co więcej, poszerzony został katalog inwestycji, dla których inwestorzy nie będą musieli uzyskiwać pozwolenia na budowę ani dokonywać zgłoszenia. Nowe, bardziej czytelne przepisy powodują, że inwestorzy będą mogli znacznie łatwiej ustalić, czy ich inwestycje wymagają uzyskania zgody organu architektoniczno – budowlanego, czy też nie.

Nowe przepisy mają także ułatwić ustalanie stron w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Stronami tych postępowań są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, który będzie wyznaczany na podstawie ograniczeń w zabudowie, a nie jak dotychczas – ograniczeń w zagospodarowaniu. Spowoduje to, że za strony postępowania nie będą uznawane podmioty, na których nieruchomości inwestycja oddziałuje poprzez na przykład hałas, wibracje czy zanieczyszczenie powietrza.

Za sprawą nowelizacji prostsza ma być również legalizacja samowoli budowlanej. Tzw. uproszczona procedura legalizacyjna będzie bezpłatna, o ile od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat oraz pod warunkiem, że ekspertyza techniczna wykaże, że obiekt budowlany może być bezpiecznie użytkowany i nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Na koniec zwracamy uwagę, że nowe przepisy jednoznacznie wskazują, że wniosek o odstępstwo będzie mógł zostać złożony jedynie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zamiennego pozwolenia na budowę. W konsekwencji inwestor nie będzie już mógł uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych w trakcie postępowania legalizacyjnego, co do tej pory dopuszczała praktyka.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących prawnych zagadnień procesu budowlanego, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Alert do pobrania – TUTAJ.

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.