• Follow us:

Postępowania sporne

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa finansowego.

Z sukcesami prowadziliśmy między innymi postępowania dotyczące roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, umów najmu oraz dzierżawy, a także roszczeń powstałych w wyniku naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej oraz w wyniku czynów nieuczciwej konkurencji. Nasze doświadczenie obejmuje także postępowania sądowe z udziałem syndyka masy upadłości – zarówno po stronie syndyka, jak i wierzycieli.

Przy obsłudze prawnej sporów szczególną wagę przywiązujemy do doradztwa na etapie przedsądowym. Mamy świadomość jak ważne dla naszych Klientów jest niezakłócone prowadzenie działalności gospodarczej i z tego względu staramy się dobierać rozwiązania optymalne pod względem biznesowym, a także uwzględniające czas i koszty, z jakimi wiąże się prowadzenie sporu. Zapewniamy naszym Klientom wsparcie nie tylko w toku postępowań sądowych, lecz także w ramach mediacji oraz w postępowaniu arbitrażowym.

1. Wdanie się w spór

  • Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej strategii dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
  • Sporządzenie dokumentów inicjujących spór przez wierzyciela (np. wezwań do zapłaty, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, pozwu)
  • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do obrony Klienta przed roszczeniami, w tym m.in. odpowiedzi na pozew
  • Wsparcie Klienta w negocjowaniu porozumień z kontrahentami w celu polubownego zakończenia sporu

Zapisz się na newsletter

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzedażowych przez TPA Poland.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Subscribe to the newsletter

* I hereby consent to TPA Poland processing my personal data for marketing and sales purposes.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Ich habe das Dokument Rechtliche Informationen und Datenschutzrichtlinie gelesen

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl