• Follow us:

Projekty z zakresu prawa korporacyjnego

 • Tworzenie spółek kapitałowych w Polsce z polskim jak i zagranicznym kapitałem zakładowym
 • Kompleksowe poprowadzenie procesów przekształcenia spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
 • Doradztwo przy łączeniach, podziałach i innych restrukturyzacjach spółek
 • Przeprowadzanie badań prawnych (due diligence) spółek handlowych, zarówno osobowych, jak i kapitałowych z branży energetycznej, finansowej, produkcyjnej oraz nieruchomościowej
 • Reprezentowanie klientów w sporach korporacyjnych (na etapie przedsądowym oraz sądowym) między podmiotami z branży transportowej
 • Udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, prowadzenie jako pełnomocnik zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń
 • Przeprowadzenie procesu transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej ze Słowacji do Polski
 • Doradztwo w procesie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży opakowaniowej o wartości powyżej 50 mln EUR
 • Doradztwo w procesie sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości powyżej 60 mln EUR
 • Doradztwo przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w polskiej spółce z branży cukrowniczej i zawarciu umowy inwestycyjnej
 • Kompleksowe doradztwo w projektach utworzenia wspólnych przedsięwzięć w branży deweloperskiej
 • Kompleksowe poprowadzenie procesów nabycia w Polsce przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego przez inwestorów z Europy i Stanów Zjednoczonych
 • Doradztwo przy przygotowaniu prospektu emisyjnego w projekcie wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie klienta z branży energetycznej
 • Doradztwo przy przygotowaniu prospektu emisyjnego w projekcie wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie klienta z branży finansowej
 • Doradztwo przy transgranicznym połączeniu spółki kapitałowej
  z Hiszpanii ze spółką kapitałową z Polski
 • Kompleksowe poprowadzenie (także jako likwidatorzy) procesu otwarcia oraz likwidacji wszelkich spółek z kapitałem polskim lub zagranicznym oraz oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce

Zapisz się na newsletter

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzedażowych przez TPA Poland.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Subscribe to the newsletter

* I hereby consent to TPA Poland processing my personal data for marketing and sales purposes.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Ich habe das Dokument Rechtliche Informationen und Datenschutzrichtlinie gelesen

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl