• Follow us:

Doświadczenie w prowadzeniu sporów

  • Reprezentacja najemców oraz wynajmujących w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń z tytułu umów najmu powierzchni w centrach handlowych/biurach
  • Reprezentacja generalnych wykonawców/podwykonawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących roszczeń powstałych w ramach procesu inwestycyjnego
  • Reprezentacja inwestorów/generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących roszczeń wynikających z gwarancji dobrego wykonania
  • Reprezentacja wykonawców w postępowaniach przeciwko zamawiającemu o wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w ramach zamówień publicznych
  • Reprezentacja banków w sporach dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF/EUR w postępowaniach grupowych oraz sprawach indywidualnych
  • Reprezentowanie banków w postępowaniach arbitrażowych dotyczących pochodnych instrumentów walutowych
  • Reprezentacja instytucji finansowych jako wierzycieli w postępowaniach sądowych oraz upadłościowych dłużników
  • Wsparcie w procesach dotyczących odszkodowania w związku z zarzutami nadużywania pozycji dominującej
  • Reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • Rreprezentacja użytkowników wieczystych w sprawach dotyczących ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i rozliczenia nakładów

Zapisz się na newsletter

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzedażowych przez TPA Poland.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Subscribe to the newsletter

* I hereby consent to TPA Poland processing my personal data for marketing and sales purposes.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Ich habe das Dokument Rechtliche Informationen und Datenschutzrichtlinie gelesen

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

FreshMail.pl